Cảnh đẹp NM nước HĐĐ
Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc
Hình ảnh BWACO chụp ban ngày
Hình ảnh BWACO nhìn từ ban đêm
Hinh anh hoat dong 2
Xí nghiệp Cấp Nước Vũng Tàu