• Uống nước tại vòi: An toàn - Tiện lợi

    Thời gian qua, hình ảnh các trụ nước uống trực tiếp tại vòi xuất hiện tại các điểm công cộng, các điểm tham quan du lịch và các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được đông đảo người dân và khách du lịch quan tâm, hưởng ứng.

  • Chương trình giáo dục kiến thức về nước cho học sinh

    Chương trình giáo dục kiến thức về nước, tìm hiểu quy trình xử lý nước sạch dành cho học sinh phổ thông do BWACO khởi xướng và tổ chức trong những năm qua đã được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh hưởng ứng.

Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh giá bán nước máy áp dụng từ ngày 01.8.2013

Theo quyết định này, giá bán nước máy có sự thay đổi theo lộ trình các năm từ 2013-2018 tùy theo các đối tượng sử dụng nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như sau.

STT Đối tượng sử dụng GIÁ NƯỚC THEO LỘ TRÌNH CÁC NĂM

2013-2014 (đ/m3)

2015
(đ/m3)
2016
(đ/m3)
2017
(đ/m3)
2018
(đ/m3)
1 Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc 2.700 3.000 3.500 4.000 4.500
2 Nước sinh hoạt nông thôn  
  Từ 0 - 10m3 5.000 5.600 6.400 7.400 8.400
  Trên 10m3 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
3 Nước sinh hoạt đô thị  
  Từ 0 - 10m3 5.800 6.400 7.000 7.500 8.500
  Trên 10m3 8.200 8.800 10.000 11.000 12.500
4 Hành chính sự nghiệp 8.200 9.000 10.000 11.000 12.500
5 Sản xuất vật chất  
  - Bán trực tiếp cho khách hàng 8.200 9.000 10.000 11.000 12.500
  - Bán qua đồng hồ tổng khu công nghiệp 7.500 8.200 9.000 10.000 11.500
6 Kinh doanh dịch vụ 13.000 14.500 16.000 17.500 19.000

Giá bán trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Quyết định này cũng quy định 4 nhóm đối tượng sử dụng nước, gồm: Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Các hoạt động sản xuất vật chất; và kinh doanh dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-7 và thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 21-3-2011 của UBND tỉnh về việc ban hành giá nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá bán nước máy tại quyết định này được áp dụng kể từ ngày 1-8-2013. Các mức giá nước áp dụng cho các năm 2015, 2016, 2017, 2018 nêu tại quyết định này được điều chỉnh vào ngày 1-1 hàng năm.

Vui lòng tải file đính kèm để xem toàn văn Quyết định nói trên.

Tin liên quan
Kiến thức ngành nước
Khách hàng cần biết
Mẹo sử dụng nước
Câu hỏi thường gặp
Công nghệ xử lý nước